SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA)


SEPA (Single Euro Payments Area) és una zona en la qual consumidors i empreses poden fer cobraments i pagaments, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc on es trobin. Dins la zona SEPA s'han eliminat, per tant, les fronteres per a pagaments i cobraments en euros. 

Què és SEPA?

SEPA representa un pas més respecte de la integració europea, després de la introducció de l’euro, i fa possible que, de la mateixa manera que avui dia ja podem cobrar i pagar amb bitllets i monedes d’euro, també puguem fer transferències i presentar rebuts amb la mateixa facilitat, seguretat i eficiència entre països que es donen un mateix tracte equivalent.

La zona única inclou 36 estats: els 28 estats membres de la Unió Europea, als quals s'afegeixen Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco, San Marino, Vaticà i Andorra

Crèdit Andorrà ha adaptat tots els processos a la nova normativa SEPA per tal de garantir-ne el compliment i oferir als clients el suport necessari per adaptar-se a la nova normativa.

Comptes: L’IBAN com a dada clau

L’IBAN (International Bank Account Number) és el codi internacional europeu de compte bancari que és fonamental perquè els pagaments es realitzin de forma correcta, ràpida i segura.

Es una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera. Amb l’objectiu de facilitar el procés d’automatització de transaccions, cada compte té un únic IBAN i, a través d’aquest codi, s’identifica el país, l’entitat, l’oficina, el compte i en alguns casos la divisa.

Amb la implantació de SEPA caldrà comunicar sempre l’IBAN obligatòriament en operacions de cobraments i pagaments, enlloc del CCC.

Transferències:

L'esquema de transferències SEPA facilita l'enviament de pagaments de manera simple i estandarditzada dins el seu àmbit geogràfic. 

Import:

No hi ha cap tipus de limitació en l’import sempre que sigui en euros.

Concepte i referències:

Pots utilitzar fins a 140 caràcters per omplir els camps de concepte i referència.

Fitxers SEPA

Les empreses i emissors de transferències en fitxers, nòmines i remeses hauran de reemplaçar els formats plans de fitxers (ABA) pel format XML quan intercanviïn operacions amb la seva Entitat Financera.

Coneix els formats dels fitxers SEPA

Actualment existeix un període de convivència entre els formats ABA i els nous formats SEPA en que es podran seguir presentant fitxers en els dos formats.