ASSEGURANÇA DE VIDA AMB COMPLEMENT D'ACCIDENTS

L’assegurança de vida amb complement d’accidents cobreix accidents mortals o causants d’invalidesa ocorreguts al titular de la targeta mentre utilitza algun transport públic pagat amb targeta de Crèdit Andorrà.

  • Indemnitzacions per mort per qualsevol causa entre 600 i 1200 euros.
  • Reemborsament de la quantitat equivalent a l'import total de les factures carregades en el compte de la targeta per compres realitzades durant els dotze mesos anteriors a la data de l'accident. Les indemnitzacions màximes varien segons el tipus de targeta, amb imports d’entre 6.000 i 12.000 euros.
  • Indemnitzacions d’entre 90.000 i 1.200.000 euros, segons el tipus de targeta, en cas d’accidents mortals o causants d’invalidesa ocorreguts durant la utilització de transports públics pagats amb qualsevol de les targetes emeses per Crèdit Andorrà.

 

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.
  • Els assegurats o els beneficiaris comunicaran els sinistres a Crèdit Andorrà o a l’entitat asseguradora en un termini màxim de quinze dies a partir de la data en què n’hagin tingut coneixement.