ASSEGURANÇA D'ÚS FRAUDULENT

L’assegurança d’ús fraudulent cobreix la falsificació, la manipulació i l’ús indegut d’una targeta per part de persones no autoritzades durant les 36 hores anteriors al moment de donar de baixa la targeta. 

L’assegurança paga una indemnització per a cada sinistre d’entre 1.500 euros i 12.000 euros en funció del tipus de targeta contractada. 

  • Falsificació de la targeta assegurada. 
  • Falsificació de factures pagades amb la targeta assegurada.
  • Ús fraudulent del número de la targeta assegurada. 
  • Ús il·legal d'una targeta assegurada, enviada per correu pel banc i que no hagi estat rebuda pel titular: falsificació de signatura.
  • Ús fraudulent d'una targeta assegurada com a conseqüència de robatori, furt o pèrdua. Les cobertures de sinistres derivats de robatori o pèrdua asseguren les 36 hores anteriors al moment de donar de baixa la targeta. Indemnitzacions:
 

                  - Clau Maestro / Visa Electron: màxim 1.500 euros per sinistre.

                  - Clau Visa Clàssic / Clau Visa Unicef: màxim 3.000 euros per sinistre.

                  - Clau Mastercard / ACA Master:  màxim 3.000 euros per sinistre. 

                  - Visa Premier: màxim 6.000 euros per sinistre.

                  - Visa Platinum: màxim 12.000 euros per sinistre.

  • Per poder reclamar i tenir dret a les prestacions d’aquesta assegurança caldrà comunicar a Crèdit Andorrà la pèrdua, el robatori o el frau tant aviat com sigui possible, i en tot cas dins el termini màxim de 15 dies naturals des que va tenir lloc la pèrdua o el robatori de la targeta de plàstic. La reclamació per poder cobrar la indemnització s’haurà de fer dins dels 60 dies naturals des de la data del sinistre.
  • Caldrà aportar la denúncia corresponent efectuada davant les autoritats competents.
  • Caldrà aportar totes les proves i els detalls que sol·liciti  l’assegurador en relació a aquest sinistre.
  • En cas de pèrdua o robatori de la targeta, pot donar-la de baixa trucant al telèfon (24h) +376 88 87 00.