#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

ASSEGURANÇA PROFESSIONALS

Assegurança Professionals és una assegurança de vida que indemnitza amb el pagament d’una quantitat diària pels dies que no puguis treballar per malaltia o accident que requereixi assistència mèdica. 

Pots beneficiar-te d’aquesta assegurança si ets empresari, professional liberal o, en general, autònom, i cotitzes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Les seves característiques principals són: 

  • És una ajuda per pagar les despeses en cas de baixa laboral per malaltia o accident.
  • No existeixen restriccions pel que fa al nombre de baixes.
  • Franquícia de només 15 dies.
  • Agilitat i rapidesa en el cobrament de totes les indemnitzacions.
  • La durada màxima de la prestació és de 12 mesos.

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb CA Vida Assegurances, SA

  • Indemnització en funció dels ingressos del negoci. Des de 30 euros/dia fins a 120 euros/dia. 
  • Cobertura complementària de reemborsament fins al 90% del salari net declarat a la CASS.
  • En cas de baixa per maternitat, la indemnització mensual és de 600 euros, per a un període de fins a 4 mesos. 
  • En cas de defunció o d’invalidesa total i permanent, una indemnització fixada igual a 1.000 vegades la indemnització diària contractada (ex.: 60 euros x 1.000 = 60.000 euros).  
  • 10 mesos per maternitat. 
Documents relacionats