ASSISTÈNCIA EN VIATGE

L’assistència en viatges garanteix al titular de la targeta els serveis sanitaris i altres cobertures que es requereixin com a conseqüència de malaltia o accident durant un viatge (desplaçament fora d’Andorra o fora del país de residència habitual del titular).

 • Assistència per al titular de la targeta que sofreixi una malaltia o un accident durant un viatge fora d’Andorra no superior a 90 dies.
 • Per beneficiar-se d’aquest servei s’ha de trucar al telèfon (+34) 934 858 516  en el moment que es produeixi el sinistre.
 • Les despeses incorregudes en viatges fora del país de nacionalitat i/o residència habitual de l'assegurat: despeses mèdiques, quirúrgiques, d'hospitalització i/o farmacèutiques prescrites per un metge, amb un màxim per assegurat de 7.000 euros (per a les targetes Maestro, Visa Electron, Carnet Jove 16PUNT30) i de 10.000 euros (per a les targetes Visa Classic, Visa Unicef, Mastercard Classic, Visa Premier i Visa Platinum).
 • Despeses odontològiques d’urgència a l’estranger (fins a un màxim de 300 euros).
 • Transport o repatriació sanitària de ferits o malalts i dels familiars assegurats acompanyants.
 • Repatriació de morts i dels familiars assegurats acompanyants.
 • Avançament de l'import de fiança penal a l'estranger a compte de l'assegurat en cas d'empresonament o processament com a conseqüència d'un accident de circulació, amb un màxim de 4.800 euros (per a les targetes Maestro, Visa Electron, Carnet Jove 16PUNT30) i de 6.000 euros (per a les targetes Visa Classic, Visa Unicef, Mastercard Classic, Visa Premier i Visa Platinum).
 • Despeses de primera necessitat per retard en el lliurament d'equipatge: en cas que en el viatge d'anada el lliurament en destinació de l'equipatge facturat de l'assegurat experimentés un retard superior a 24 hores, l'assegurat disposa d'un màxim de 100 euros (per a les targetes Maestro, Visa Electron, Carnet Jove 16PUNT30), de 150 euros (per a les targetes Visa Classic, Visa Unicef, Mastercard Classic) i de 250 euros (per a les targetes Visa Premier i Visa Platinum).
 • Atracament en caixer. El titular d’una targeta que retiri efectiu d’un caixer fora d’Andorra o fora del seu país de residència habitual (que no sigui Andorra), i sigui víctima d’un atracament (amb pèrdua dels diners) està protegit durant un termini màxim de 2 hores desprès d’haver retirat efectiu del caixer. Aquesta garantia cobreix un màxim de 2 sinistres a l’any. Imports coberts per tipus de targeta:

                            - 600 euros: Visa Electron / Maestro / Visa Classic / Visa Unicef / Mastercard Classic 
                            - 1.000 euros: Visa Premier / Visa Platinum

 • Avançament de fons monetaris a l'estranger: Visa Classic, Visa Unicef, Mastercard Classic, Visa Premier i Visa Platinum.
 • En el moment de produir-se el sinistre i el més aviat possible s’haurà de trucar al telèfon d’assistència (+34) 934 858 516 abans de realitzar qualsevol gestió o despesa. L’assegurat s’haurà d’identificar, indicar el número de targeta, el lloc on es trobi, un número de telèfon de contacte i el tipus d’assistència que necessita.
 • En cas de sofrir un atracament en caixer amb furt dels diners extrets, durant un termini màxim de 2 hores després d’haver retirat l'efectiu del caixer, caldrà trucar al telèfon d’assistència (+34) 934 858 516.
 • En cas de sofrir un atracament en caixer amb furt dels diners extrets i també de la targeta de crèdit, caldrà trucar a més del telèfon anterior d’assistència, al telèfon (+376) 88 87 00 per comunicar el robatori i donar de baixa la targeta.
 • Abans de realitzar qualsevol despesa cal haver rebut la pertinent autorització per part de l’assegurador. L’assegurat haurà de seguir fil per randa les indicacions rebudes per l’assegurador (gestió telefònica).
 • El pagament de les indemnitzacions es realitzarà posterior a la autorització indicada en el punt anterior i després de presentar-ne els corresponents justificants dels reemborsaments efectuats. En els casos de despeses mèdiques, farmacèutiques o hospitalàries caldrà presentar el corresponent certificat mèdic i les factures mèdiques homologades.

Entre d’altres, queden excloses d’aquestes cobertures les lesions o morts produïdes per:

 • Intents de suïcidi.
 • Malalties cròniques anteriors a l’inici del viatge.
 • Consum de drogues o medicaments sense recepta.
 • Competicions, entrenaments o proves i/o apostes.
 • Esports o activitats d’alt risc.