ASSISTÈNCIA SANITÀRIA MUNDIAL PER A RESIDENTS PASSIUS

És una assegurança per a les persones estrangeres que vulguin obtenir la residència passiva a Andorra, i d'aquesta manera puguin provar que disposen d'una cobertura per malaltia i incapacitat, d'acord amb el requeriment de l'article 3 del reglament que desenvolupa la llei de residències passives (BOPA núm. 32/1997), o residents andorrans adscrits a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i que no vulguin dependre de la CASS.

Característiques

Aquesta assegurança té per objecte el reemborsament de despeses mèdiques al Principat d'Andorra, cobertura de reemborsament mundial, accés a un ampli quadre mèdic a Espanya i assistència en viatge mundial.

Avantatges

Per a contractar aquesta assegurança, no és requisit obligatori estar assegurat per la CASS.

Àmplies cobertures en:
 • Despeses mèdiques: 

  • reemborsament a Andorra fins al 100 % de la factura

  • reemborsament mundial:

   • A Espanya: fins al 80 % de la factura

   • Resta països: fins al 90 % de la factura

 • Despeses de farmàcia:

  • A Andorra: fins al 75 % de la factura

  • Fora d'Andorra: fins al 50 % de la factura amb un límit de 150 € per any

Servei de notificacions

L'assegurança compta amb aquest servei gratuït que informa el client, per correu electrònic o per SMS, cada vegada que es realitza un reemborsament a la seva assegurança.

Assistència en viatges
 • Per als desplaçaments temporals a l'estranger, l'assegurança té una cobertura d'assistència en viatge a tot el món amb un màxim de 15.000 € per assegurat i any.

 • El temps de permanència fora d'Andorra no ha de ser superior a 90 dies per viatge o desplaçament.

 • Per poder beneficiar-se de qualsevol de les indemnitzacions de l'Assistència en viatge, s'ha de trucar sempre al telèfon +34 91 595 50 49.

Quadre mèdic

L'assegurança compta amb un accés a un quadre mèdic de cobertura a tot Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 centres mèdics on s'inclouen centres tals com la Teknon, la Quiron i la Dexeus, entre altres.

Targeta Sanitària – Quadre mèdic:

 • L'assegurat disposarà d'una targeta personal i intransferible mitjançant la qual podrà accedir a un ampli conjunt de professionals i centres mèdics adscrits al quadre mèdic.

 • Aquesta targeta ofereix a l'assegurat la comoditat de no haver d'avançar cap pagament.

 • Per a tractaments, proves diagnòstiques, intervencions i hospitalitzacions serà imprescindible prèviament demanar autorització al telèfon: +34 91 590 96 44.

 

Més informació sobre el quadre mèdic i sobre els centres i professionals disponibles.

Consideracions
 • L'edat màxima d'incorporació és de 65 anys.
 • 240.000 € de límit de reemborsament anyal per assegurat.
 • En cas de defunció de l'assegurat (entre 18 i 65 anys), els beneficiaris reben una indemnització entre mínim 6.000 euros i màxim 30.000 euros. Possibilitat de contractar en la mateixa pòlissa la cobertura d'invalidesa amb els mateixos capitals assegurats.
 • Segons condicions pòlissa.
Carències

Cobertura de reemborsament:

 • 6 mesos per a intervencions quirúrgiques o hospitalització, honoraris mèdics en hospitalització, pròtesi i implants quirúrgics.

 • 10 mesos per a hospitalització i ingrés per a l'assistència en parts/cesària.

 • 12 mesos per a hospitalització i honoraris mèdics per trasplantaments.

 • No hi ha cap carència en cas d'accident o de malaltia d'urgència vital cobert per la pòlissa.


Cobertura de Quadre Mèdic:

 • 6 mesos per a intervencions quirúrgiques o hospitalització, planificació familiar, tractaments oncològics, cardiovasculars, litotrícia i diàlisi.

 • 10 mesos per a hospitalització i ingrés per a l'assistència en parts/cesària.

 • 24 mesos per a reproducció assistida.

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.