ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PLUS PER A RESIDENTS PASSIUS

És una assegurança exclusiva per a les persones estrangeres  amb residència passiva a Andorra per estar coberts fins a un 100% de la despesa real a Andorra. 

Característiques

Aquesta assegurança té per objecte el reembossament de despeses mèdiques, limitades al Principat d’Andorra, d’acord amb les tarifes de responsabilitat de la CASS i amb els límits que s’hi especifiquen. 

Avantatges

Per a contractar aquesta assegurança, no és requisit obligatori estar assegurat per la CASS.

Àmplies cobertures en despeses mèdiques

Cobertura fins al 100% despesa real a Andorra

Servei de notificacions

L'assegurança compta amb aquest servei gratuït que informa el client, per correu electrònic o per SMS, cada vegada que es realitza un reemborsament a la seva assegurança.

Quadre mèdic

Amb opció de contractar el Quadre Mèdic.

L'assegurança compta amb un accés a un quadre mèdic de cobertura a tot Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 centres mèdics on s'inclouen centres tals com la Teknon, la Quiron i la Dexeus, entre altres.

Targeta Sanitària – Quadre mèdic:

 • L'assegurat disposarà d'una targeta personal i intransferible mitjançant la qual podrà accedir a un ampli conjunt de professionals i centres mèdics adscrits al quadre mèdic.

 • Aquesta targeta ofereix a l'assegurat la comoditat de no haver d'avançar cap pagament.

 • Per a tractaments, proves diagnòstiques, intervencions i hospitalitzacions serà imprescindible prèviament demanar autorització al telèfon: +34 91 590 96 44.

Més informació sobre el quadre mèdic i sobre els centres i professionals disponibles.

Límits de les cobertures:
 • Límit total de reembossament: 90.000 euros l'any per assegurat.
 • Estada hospitalària (habitació, manutenció): 410 euros al dia.
 • UVI / UCI: 1.350 euros al dia.
 • Ambulància: 600 euros l'any per assegurat.
 • Odontologia: 600 euros l'any per assegurat.
 • Malalties congènites en nadons (només el 1er any): 6.000 euros.
 • Pròtesis internes: 3.500 euros l'any per assegurat.
 • Diàlisi processos aguts: 15 sessions.
Terminis de carència
 
 • Per accident o malaltia d'urgència vital cobert per la pòlissa no existeix termini de carència.

 • Per intervencions quirúrgiques i/o hospitalització, hi ha un període de carència de 3 mesos.

 • Per atenció a l'embaràs i al part, com també per assistència al nadó. la carència serà de 10 mesos.

 • Per tractaments i proves diagnòstiques especials: 6 mesos. 

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.