ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PER A RESIDENTS PASSIUS

L’assistència sanitària per a residents passius reemborsa les despeses mèdiques a Andorra d’acord amb les tarifes de la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS). 

Aquest servei està pensat per als estrangers que vulguin obtenir una residència passiva a Andorra.

  • D’acord amb el requeriment de l’article 4 del reglament que desenvolupa la llei de residències passives, l’assegurança permet demostrar la possessió a Andorra d’una cobertura per malaltia, incapacitat i vellesa.
  • Els sol·licitants no poden estar assegurats prèviament a la CASS i han de tenir menys de 70 anys. 
  • Servei de notificacionsl’assegurança compta amb aquest servei gratuït que informa el client, per correu electrònic o per SMS, cada vegada que es realitza un reemborsament a la seva assegurança.

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.


  • Reemborsament de despeses d’assistència mèdica extrahospitalària (metge de medicina general, pediatria i puericultura, en consulta i a domicili sempre que sigui necessari, fisioterapeutes i intervencions professionals d’ATS, DUE, metges especialistes).
  • Reemborsament de despeses d’assistència mèdica hospitalària (honoraris dels facultatius, quiròfan, medicaments i cures, rehabilitacions i altres despeses sanitàries durant l’estada hospitalària fins a 210 euros/dia). 
  • 3 mesos per intervencions quirúrgiques i/o hospitalització.
  • 6 mesos per tractaments i proves diagnòstiques especials.
  • 10 mesos per atenció a l’embaràs, al part, i també per assistència al nadó.
  • No hi ha cap carència en cas d’accident o malaltia d’urgència vital cobert per la pòlissa.