AVALS I GARANTIES

L'aval o la garantia és el compromís que Crèdit Andorrà adquireix de garantir el compliment de les obligacions que el teu negoci hagi contret davant de tercers.

Aquest servei està adreçat a:

  • Tots els empresaris que es troben davant la necessitat d'aportar garanties per establir relacions comercials amb tercers.
  • Empresaris que volen importar mercaderies i han de garantir el pagament de l'IMI a l'Administració
  • Companyies que volen participar en concursos i subhastes públiques que requereixen l'aportació de garanties bancàries.