CARTERES DE FONS SELECCIÓ EXPERTA

Les Carteres de Fons Selecció Experta són un servei pensat per a una gestió activa de les teves inversions, d’acord amb el teu perfil inversor, mitjançant una selecció dels millors fons del mercat.

Les Carteres de Fons Selecció Experta t’ofereixen una gestió activa i personalitzada de les inversions sobre la base del teu perfil inversor i les teves necessitats. Els nostres experts dissenyaran la cartera de fons que millor s’adapti a allò que necessitis.

Les Carteres de Fons Selecció Experta t’ofereixen:

 • Una selecció acurada de fons del mercat, no només a partir dels millors fons de Crèdit Andorrà, sinó també de les més prestigioses gestores internacionals.
 • Una cartera d’inversió 100% personalitzable, gràcies a sis carteres d’inversió amb diferents perfils de rendibilitat i risc.
 • Una gestió òptima i dinàmica de les inversions quant a rendibilitat i diversificació, que sap adaptar-se als moviments del mercat i aprofitar les oportunitats d’inversió.
 • Un rigorós procés d’inversió per maximitzar la qualitat que combina les capacitats de gestió i l’anàlisi de Crèdit Andorrà Asset Management.
 • La comoditat i tranquil·litat de saber que un equip d’experts vetlla en tot moment per l’evolució de les teves inversions.

Més informació a: www.seleccioexperta.com.

Els termes “fons” o “fons d’inversió” faran referència de manera genèrica a tot tipus d’Organismes d’Inversió Col·lectiva, sota qualsevol forma jurídica. Aquesta informació es posa a la seva disposició únicament amb caràcter informatiu. No ha de ser considerada en cap cas com a cap oferta o sol·licitud de compra o de venda de cap producte o servei financer, com a assessorament financer, fiscal, legal o de qualsevol altre tipus, com a base per a l’adopció de decisions, ni tampoc com a document contractual. Aquesta informació no ha estat preparada seguint el requeriment de cap inversor particular, ni atenent cap situació financera particular. Crèdit Andorrà, SA, els seus directius i empleats declinen tota responsabilitat sobre les pèrdues directes o indirectes que poguessin derivar-se com a conseqüència de la prestació del present servei, com també de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que pugui contenir la informació publicada o com a conseqüència de l’ús de la mateixa.

 • Una gestió dinàmica i diversificada de les teves inversions, reaccionat ràpidament als moviments del mercat.
 • Un equip de gestió d’inversions amb experiència i coneixement dels mercats.
 • Accés a una selecció acurada dels fons de les més prestigioses gestores a escala internacional.
 • Una proposta d’inversió adaptada a les teves necessitats gràcies a sis carteres d’inversió amb diferents perfils de rendibilitat i risc.
 • Informació continuada de l’evolució de les teves inversions a través del teu gestor i de l’e-Crèdit.
 • Producte amb un tractament fiscal atractiu.
 
Més informació a: www.seleccioexperta.com.

Els termes “fons” o “fons d’inversió” faran referència de manera genèrica a tot tipus d’Organismes d’Inversió Col·lectiva, sota qualsevol forma jurídica. Aquesta informació es posa a la seva disposició únicament amb caràcter informatiu. No ha de ser considerada en cap cas com a cap oferta o sol·licitud de compra o de venda de cap producte o servei financer, com a assessorament financer, fiscal, legal o de qualsevol altre tipus, com a base per a l’adopció de decisions, ni tampoc com a document contractual. Aquesta informació no ha estat preparada seguint el requeriment de cap inversor particular, ni atenent cap situació financera particular. Crèdit Andorrà, SA, els seus directius i empleats declinen tota responsabilitat sobre les pèrdues directes o indirectes que poguessin derivar-se com a conseqüència de la prestació del present servei, com també de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que pugui contenir la informació publicada o com a conseqüència de l’ús de la mateixa.