#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

Comparador d’assegurances de salut

Encara no saps quina de les nostres assegurances de salut és la que millor s’adapta a les teves necessitats?

Et presentem una taula comparativa de les cobertures de les nostres assegurances de salut així com els trets principals de cadascuna d’elles perquè la teva tria et sigui més fàcil. I a més, un cop hagis escollit la teva assegurança, pots demanar-nos més informació.

PIAM

Les millors cobertures en centres i amb especialistes d'arreu del món

Crèditsalut

Les millors cobertures en centres i amb especialistes concertats amb la CASS

Crèditsalut Hospitalització

Per cobrir les despeses d'hospitalització i cirurgia en centres concertats amb la CASS

Medicina general (visites, farmàcia, anàlisis, diagnosis, etc.)

Centres concertats amb la CASS

100% de la despesa real¹

100% de la tarifa CASS²

100% de la despesa CASS²

Centres no concertats amb la CASS

100% de la despesa real

58% de la tarifa CASS

58% de la tarifa CASS²

Homeopatia

100% de la despesa real

100% de la tarifa CASS

No inclòs

Acupuntura

100% de la tarifa CASS

No inclòs

No inclòs

Hospitalització

Centres concertats amb la CASS

100% de la despesa real

100% de la tarifa CASS

100% de la tarifa CASS

Centres no concertats amb la CASS

90% de la despesa real

43% de la tarifa CASS

43% de la tarifa CASS

Cobertura dental

Cures, extraccions, empastaments, higiene

100% de la despesa real

100% de la tarifa CASS

No inclòs

Indemnitzacions

En cas de mort

10,000 €

A partir de 6,000 €

A partir de 3,000 €

En cas de diagnosi de malaltia greu

10,000 €

No inclòs

No inclòs

Descompte

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc

10%

10%

10%

Per a la parella

No inclòs

30% per a tota la vida

No inclòs

Demanar més informació Demanar més informació Demanar més informació
PIAM

Les millors cobertures en centres i amb especialistes d'arreu del món

Medicina general (visites, farmàcia, anàlisis, diagnosis, etc.)

Centres concertats amb la CASS

100% de la despesa real¹

Centres no concertats amb la CASS

100% de la despesa real

Homeopatia

100% de la despesa real

Acupuntura

100% de la tarifa CASS

Hospitalització

Centres concertats amb la CASS

100% de la despesa real

Centres no concertats amb la CASS

90% de la despesa real

Cobertura dental

Cures, extraccions, empastaments, higiene

100% de la despesa real

Indemnitzacions

En cas de mort

10,000 €

En cas de diagnosi de malaltia greu

10,000 €

Descompte

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc

10%

Per a la parella

No inclòs

Crèditsalut

Les millors cobertures en centres i amb especialistes concertats amb la CASS

Medicina general (visites, farmàcia, anàlisis, diagnosis, etc.)

Centres concertats amb la CASS

100% de la tarifa CASS²

Centres no concertats amb la CASS

58% de la tarifa CASS

Homeopatia

100% de la tarifa CASS

Acupuntura

No inclòs

Hospitalització

Centres concertats amb la CASS

100% de la tarifa CASS

Centres no concertats amb la CASS

43% de la tarifa CASS

Cobertura dental

Cures, extraccions, empastaments, higiene

100% de la tarifa CASS

Indemnitzacions

En cas de mort

A partir de 6,000 €

En cas de diagnosi de malaltia greu

No inclòs

Descompte

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc

10%

Per a la parella

30% per a tota la vida

CrèditSalut Hospitalització

Per cobrir les despeses d'hospitalització i cirurgia en centres concertats amb la CASS

Medicina general (visites, farmàcia, anàlisis, diagnosis, etc.)

Centres concertats amb la CASS

100% de la tarifa CASS²

Centres no concertats amb la CASS

58% de la tarifa CASS²

Homeopatia

No inclòs

Acupuntura

No inclòs

Hospitalització

Centres concertats amb la CASS

100% de la tarifa CASS

Centres no concertats amb la CASS

43% de la tarifa CASS²

Cobertura dental

Cures, extraccions, empastaments, higiene

No inclòs

Indemnitzacions

En cas de mort

A partir de 3,000 €

En cas de diagnosi de malaltia greu

No inclòs

Descompte

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc

10%

Per a la parella

No inclòs

¹ És l’import total de la factura.

² És la tarifa fixada per la CASS que els centres concertats es comprometen a facturar. En el cas del Crèditsalut Hospitalització, sempre que es deriven en Hospitalització.

Productes contractats amb Crèdit Assegurances, SAU.