#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

CONDICIONS TRACTAMENT DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal del sol·licitant consignades en aquest formulari s’incorporaran a fitxers el titular i responsable dels quals és Crèdit Andorrà, SA perquè es tractin amb la finalitat de tramitar el servei sol·licitat i, si és el cas, donar compliment als contractes que finalment es formalitzin, com també verificar-ne la correcció operativa.

De conformitat amb la Llei 15/2003 de protecció de dades personals, informem que les dades contingudes en el present document s’incorporaran a un fitxer de titularitat exclusiva de Crèdit Andorrà, SA, i que seran objecte d’un tractament absolutament confidencial. Totes les dades sol·licitades són necessàries per poder ésser client de Crèdit Andorrà, SA en cas de formalització del contracte bancari pertinent entre ambdues parts. Mitjançant l’emplenament d’aquest formulari, l’usuari autoritza expressament Crèdit Andorrà, SA per contactar-lo a l’efecte d’interessar-se per la seva voluntat de contractació, com també per oferir-li les novetats i ofertes comercials del Grup Crèdit Andorrà. L’usuari disposa del dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades. A aquest efecte, caldrà que el client ho notifiqui per escrit directament a Crèdit Andorrà (info@creditandorra.ad).

El fet d'emplenar aquest formulari implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes; en cas contrari, Crèdit Andorrà, SA declina tota responsabilitat per la manca de veracitat o de correcció de les dades.