#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

Contacte

Crèdit Andorrà posa a la seva disposició el següent formulari, on podrà formalitzar les seves suggerències, consultes o reclamacions. La informació que ens proporcioni serà de caràcter confidencial.

Gràcies, l'atendrem en la major brevetat.

Sugerència o consulta

Si vol rebre resposta de la seva reclamació via correu postal ompli aquest formulari

Personal
En cas de ser representant legal del reclamant, completi aquesta informació amb les seves dades personals.

*Els camps marcats són obligatoris

Si vol rebre la resposta de la seva reclamació via correu postal ompli aquest formulari.

Reclamació

Les entitats operatives del sistema financer han d’establir, aplicar i mantenir procediments efectius i transparents que permetin un tractament raonable i ràpid de les reclamacions presentades pels clients o potencials clients, i han de guardar un registre de cada reclamació i de les mesures adoptades per a la seva resolució (art 14 Llei 8/2013).”

Dades personals del reclamant
Personal
En cas de ser representant legal del reclamant, completi aquesta informació amb les seves dades personals.
Dades personals del reclamant1 (si n'hi haguès)
En cas de ser representant legal del reclamant, completi aquesta informació amb les seves dades personals.
Data, import, i número de compte de la queixa / reclamació (si s'escau)
Documentació aportada
En cas de ser presentada pel representat, s'hauran d'adjuntar els documents acreditatius.
Acceptació *