CRÈDIT CONFIRMING

Crèdit Confirming és el servei que Crèdit Andorrà ofereix a la seva empresa per gestionar els pagaments que ha d'efectuar als seus proveïdors, alhora que ofereix un compromís de pagament en front dels mateixos. 

D’aquesta dinàmica es deriven serveis de finançament per a les seves compres, oferint alhora la possibilitat d’anticipar el cobrament de les factures al proveïdor, generant-li així una font de finançament externa, independent de la seva entitat bancària.

Poden aprofitar aquest servei les societats i empreses andorranes que gestionen un volum important de facturació a favor de proveïdors nacionals i/o internacionals i gaudir de les seves principals característiques:

 • Imatge, rigor enfront dels seus proveïdors per disposar de pagaments “avalats” per Crèdit Andorrà.
 • Evita costos d’emissió de pagarés i talons o manipulació de lletres de canvi.
 • Evita les incidències produïdes en les domiciliacions de rebuts.
 • La iniciativa de pagament està en poder del client.
 • Estalvi de costos administratius.
 • Trasllada a Crèdit Andorrà les trucades dels proveïdors per a la traçabilitat dels pagaments.
 • Eina de negociació amb els proveïdors.
 • Cobrament d’un ràpel de les factures en les quals el proveïdor sol·liciti un avançament del cobrament.

Amb un sistema molt senzill:

 • Ordeni el pagament d’una factura a través del servei banca electrònica, e-Crèdit.
 • Comunicarem als seus proveïdors el detall de les factures pendents amb els respectius venciments (dates en què s’elaboraran les transferències).
 • Oferirem als seus proveïdors poder cobrar anticipadament l’import de les factures (opcional).

 Així, els seus proveïdors també es veuran beneficiats:

 • Cobrament de factures al comptat, previ descompte dels interessos i les comissions, eliminant el risc d’impagament.
 • Es beneficien d’una línia de crèdit sense límits, i sense consumir el seu propi risc.
 • Estalvi de costos i agilització dels procediments administratius i de gestió de cobraments.
 • Eina per gestionar la tresoreria.