CRÈDIT ESTUDIS

El Crèdit Estudis permet finançar el cost de l’educació de llarga durada i les despeses que se’n puguin derivar. 

Aquesta modalitat de finançament t’ofereix molts avantatges:

  • Crèdit de fins a 10.000 euros per any i curs acadèmic.
  • Renovació anual durant un període màxim de 4 anys.
  • Tipus d’interès subvencionat pel banc.
  • Flexibilitat a l'hora de negociar els imports i els terminis del crèdit en funció de la titulació, del centre i del país on es desenvolupin els estudis.
  • Durant el període que es realitzen els estudis, només es paguen interessos per la quantitat de diners de què s’hagi disposat.

I un cop finalitzats els estudis, tens fins a 4 anys per retornar els diners de què s’ha disposat al llarg de tot el període mitjançant un préstec amb un tipus de d'interès preferencial.

A més, si no t'incorpores immediatament al mercat laboral, tens la possibilitat de disposar de fins a un any de carència abans de començar a retornar els diners.