CRÈDIT HIPOTECA

Estàs pensant a comprar una casa? I com te la imagines?

Aconseguir-la et costarà menys que mai, perquè et beneficiaràs d’un tipus d’interès variable i de moltes més facilitats per fer realitat la casa que desitges.

La Crèdit Hipoteca de Crèdit Andorrà és un préstec amb garantia hipotecària al qual s'aplica un tipus d’interès variable que es revisa periòdicament, ajustant-lo respecte de l'índex de referència pactat.

 • Decidir l’import finançat, que no ha de superar el 80% del valor de l’immoble.
 • Fins a 25 anys de termini per efectuar el pagament.
 • Una quota en funció de la capacitat d’endeutament. No sobrepassarà el 35%-40% dels ingressos mensuals familiars. 

Documentació necessària per a la instrumentació d’un préstec habitatge amb garantia hipotecària:

Personal:

 • Clients de Crèdit Andorrà: punts de la CASS.
 • No clients: punts dela CASS, certificat de residència, passaport/DNI i extracte bancari amb moviments dels darrers 6 mesos.

De l’habitatge:

 • Informe de taxació de l’habitatge.
 • Cost real a pagar i, si escau, fotocòpia del contracte de promesa de compravenda amb l’immobiliària o el venedor.
 • Fotocòpia de l’escriptura pública.

Despeses a suportar per a la instrumentació d’un préstec habitatge amb garantia hipotecària:

 • Taxació/peritatge: a partir de 300 euros.
 • Despeses de notari.
 • Impost Transmissió Patrimonial.
 • Cèdula d’habitabilitat: pagament per obtenir-la.
 • Formalització del préstec: segons la modalitat d’hipoteca, un pagament d’entre el 0,50% i l’1,50% de l’import prestat.
 • Assegurança de vida: el cost varia en funció de l’edat de l’assegurat i també del capital final que es vol assegurar.
 • Assegurança de la llar: es pot assegurar només el continent (assegurança obligatòria per llei), o bé el continent i el contingut de l’habitatge (en tots dos casos el cost varia en funció del tipus d’assegurança contractada).
 • De gestió (opcional): si es contracta un gestor privat (gestoria) per a la realització dels tràmits administratius, cal tenir en compte el cost dels honoraris.