CRÈDITBAIXA

Crèditbaixa és una assegurança de vida amb un complement per baixa laboral. L’assegurança garanteix el pagament d’una indemnització determinada pels dies que l’assegurat no pugui treballar com a conseqüència d’una malaltia o un accident. 

El Crèditbaixa és ideal per a persones que exerceixin una activitat laboral remunerada i que estiguin donades d’alta a la CASS com a assegurats assalariats. 

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.

 • Sense franquícia per baixes ocasionades per accident laboral o malaltia professional.
 • Amb franquícia de 2, 7, 15 o 30 dies (a escollir en el moment de la contractació) per baixes ocasionades per malaltia comuna o accident no laboral.
 • Agilitat i rapidesa en el cobrament de totes les indemnitzacions.
 • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè dipositis les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic: prestacions@creditvida.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i des de casa.
 • La durada màxima de la prestació és de 12 mesos de complement salarial.
 • A més, gaudeix d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc. 
 • Cobertura complementària de reemborsament fins al 90% del salari net (85% del salari brut declarat a la CASS).
 • Per defunció dels assegurats del Crèditbaixa (entre 18 i 65 anys), l’assegurança paga una indemnització, en funció del capital assegurat, de fins a 60.000 euros.
 • Les baixes produïdes per lumbàlgies, dorsàlgies i lumbociàtica es pagaran un màxim de 15 dies l’any (considerant que l’any natural va des de l’1 de gener fins al 31 de desembre).
 • 1 mes.
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.