CRÈDITPLA ESTUDIANT ASSEGURAT

Amb el CrèditPla Estudiant Assegurat pots estalviar de manera progressiva al llarg dels anys amb l’objectiu de fer front a les possibles despeses relacionades amb els estudis i la formació dels menors en general.

Aquest pla s’adreça a persones adultes amb fills, nebots, néts o menors al seu càrrec que estiguin interessades a contractar un pla d’estalvi pensant en el futur d’aquests menors.

 • L’estalvi creix mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (mínim de 100 €).
 • Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques a realitzar.
 • Addicionalment pots contractar una assegurança complementària de vida que garanteixi als beneficiaris la totalitat del capital (assegurat) a venciment del producte, en cas de mort o invalidesa de la persona assegurada (tutor legal).

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU

El CrèditPla Estudiant Assegurat garanteix:

 • Preservació del capital. Garantia del 100% de les aportacions a venciment (capital garantit a venciment del producte).
 • Rendibilitat amb la màxima transparència. T’oferim un tipus d’interès garantit anual net (exempt de comissions i despeses). Aquest tipus d’interès s’informarà al principi de cada any. Rendibilitat a determinar anualment d’acord amb l’evolució dels mercats. 
 • El primer rescat es pot realitzar un cop hagin passat dos anys des de la contractació del producte.
 • A partir del segon any, i fins a 2 anys abans del venciment, es pot realitzar un rescat parcial (mínim de 300 €) o total amb una penalització de l’1% sobre el capital rescatat. En aquest cas, però, el capital no estarà garantit.
 • Durant els 2 anys anteriors al venciment, el capital rescatat no estarà subjecte a cap penalització.
 • Excepcionalment, el capital es pot rescatar en qualsevol dels casos següents:
  • En situació d’atur durant més de 6 mesos consecutius.
  • Si el titular del pla, la seva parella o qualsevol dels seus fills es veu afectat per una malaltia greu.
  • Si marxa del país.
 • Si el rescat és voluntari, el capital no està garantit. 
 • El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En aquells casos en què el producte s’hagi contractat a partir dels 14 anys del fill, caldrà deixar transcórrer el període mínim de 5 anys de la pòlissa.
 • En arribar a venciment es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda.