CRÈDITPLA ESTUDIANT DINÀMIC

Amb el CrèditPla Estudiant Dinàmic pots estalviar de manera progressiva al llarg dels anys amb l’objectiu de fer front a les possibles despeses relacionades amb els estudis i la formació dels menors en general.

 

Aquest pla s’adreça a persones adultes amb fills, nebots, néts o menors al seu càrrec que estiguin interessades a contractar un pla d’estalvi pensant en el futur d’aquests menors.

També està pensat per a persones que volen estalviar per obtenir el millor rendiment possible de les seves aportacions. D’aquesta manera, en el moment de la contractació, el producte pren en compte l’edat del menor a fi d’assolir el millor rendiment a cada moment.

*Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU

  • L’estalvi creix mitjançant còmodes aportacions periòdiques i extraordinàries.
  • Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques a realitzar.
  • En cas de necessitat, també pots disposar de l’estalvi acumulat. 
  • Addicionalment, pots contractar una assegurança complementària de vida que garanteixi als beneficiaris la totalitat del capital (esperat) a venciment del producte, en cas de mort o invalidesa de la persona assegurada (tutor legal).
  • El venciment mínim es produirà en la data del 18è aniversari del fill. En arribar a venciment es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda o en una combinació entre capital i renda.