CRÈDITPLA JUBILACIÓ ASSEGURAT

Amb el CrèditPla Jubilació Assegurat pots estalviar de forma progressiva perquè, arribat el moment de la teva jubilació, puguis gaudir d’un nivell de vida similar al que tenies abans. 

Aquest pla, pensat per a aquelles persones que desitgen estalviar amb la màxima tranquil·litat, t’ofereix la possibilitat d’obtenir uns ingressos addicionals a la pensió que rebràs de la CASS, per poder gaudir de la jubilació que desitges sense imprevistos, i amb un rendiment anual garantit.

 • L’estalvi creix mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (mínim de 100 €).
 • Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques a realitzar.
 • Addicionalment pots contractar una assegurança complementària de vida que garanteixi als beneficiaris la totalitat del capital (assegurat) a venciment del producte, en cas de mort o invalidesa de la persona assegurada (tutor legal).

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU

 • Preservació del capital. Garantia del 100% de les aportacions a venciment (capital garantit a venciment del producte).
 • Rendibilitat amb la màxima transparència. T’oferim un tipus d’interès garantit anual net (exempt de comissions i despeses). Aquest tipus d’interès s’informarà al principi de cada any. Rendibilitat a determinar anualment d’acord amb l’evolució dels mercats. 
 • El primer rescat es pot realitzat un cop hagin passat dos anys des de la contractació del producte.
 • A partir del segon any, i fins a 2 anys abans del venciment, es pot realitzar un rescat parcial (mínim de 300 €) o total amb una penalització de l’1% sobre el capital rescatat. En aquest cas, però, el capital no estarà garantit.
 • Durant els 5 anys anteriors al venciment, el capital rescatat no estarà subjecte a cap penalització.
 • Excepcionalment, el capital es pot rescatar en qualsevol dels casos següents:
  • En situació d’atur durant més de 6 mesos consecutius.
  • Si el titular del pla, la seva parella o qualsevol dels seus fills es veu afectat per una malaltia greu.
  • Si marxa del país.
 • Si el rescat és voluntari el capital no està garantit. 
 • Es garanteix un capital únic integrat per les aportacions realitzades més l’acumulació dels interessos obtinguts cada any.
 • En arribar a venciment es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda vitalícia durant un nombre determinat d’anys o fins a la defunció, o en una combinació entre les dues opcions anteriors.