CRÈDITPLA JUBILACIÓ DINÀMIC

Amb el CrèditPla Jubilació Dinàmic, pots estalviar de manera progressiva perquè, arribat el moment de la teva jubilació, puguis gaudir d’un nivell de vida similar al que tenies abans.  T’ofereix la possibilitat d’obtenir uns ingressos addicionals a la pensió que rebràs de la CASS.

El CrèditPla Jubilació Dinàmic està pensat per a persones que volen estalviar pensant en obtenir el millor rendiment possible de les aportacions que han fet al llarg de la seva vida laboral. D’aquesta manera, com més s’apropa l’assegurat a la jubilació, més redueix el producte la seva inversió en renda variable.

  • És un pla que inverteix en carteres amb diferents composicions d’actius de renda fixa o variable en funció de l’edat de l’assegurat. L’estalvi creix mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (mínim de 30 €).
  • Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques a realitzar.
  • En cas de necessitat, també pots disposar de l’estalvi acumulat.
  • Addicionalment, es pot adquirir una assegurança complementària de vida que, en cas de mort o invalidesa total i permanent de l’assegurat, garanteix als seus beneficiaris la totalitat del capital esperat a venciment del producte.
 
Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU

En cas de rescat, aquest estarà subjecte a penalització fins a 5 anys abans de la data de jubilació:

  • Durant el 1r i 2n any: penalització del 3% del capital de rescat.
  • Durant el 3r any: penalització del 2% del capital de rescat.
  • Durant el 4t any: penalització de l’1,5% del capital de rescat.
  • A partir del 5è any i fins a cinc anys abans de la jubilació: penalització de l’1% del capital rescatat. 
  • En arribar a venciment es disposarà de tot el capital en un cobrament únic. Seguint la voluntat del client, aquest capital es podrà transformar en una renda vitalícia durant un nombre determinat d’anys o fins a la defunció, o en una combinació entre les dues opcions anteriors.