CrèditPla Jubilació Dinàmic

El CrèditPla Jubilació Dinàmic és un pla per a persones que volen estalviar amb l'objectiu d'obtenir el millor rendiment possible de les seves aportacions.

És un pla que adapta la inversió en funció de l’edat del prenedor per tal d’obtenir la millor combinació rendibilitat-risc del capital invertit.

Rendiment

Inverteix en carteres amb diverses composicions d’actius de renda fixa o variable.

Perfil d'inversió

S’adapta a l’edat del prenedor per aconseguir el millor rendiment en cada moment.

Estalvi

Els teus estalvis creixen mitjançant còmodes aportacions, periòdiques o extraordinàries.

Flexibilitat

Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques.

Al venciment

Arribat el venciment, es disposarà del capital en un cobrament únic. L’assegurat pot decidir com rebre els diners del seu pla: capital únic, renda o combinació de capital més renda.

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU