CRÈDITPLA PENSIONS ASSEGURAT

El CrèditPla Pensions Assegurat és un pla per a aquelles persones que desitgen estalviar, amb la màxima tranquil·litat, i així obtenir un rendiment anual garantit que els permeti comptar amb un capital de cara a la jubilació.

Aquest és un producte pensat per a la jubilació, el qual s’adapta a les característiques establertes per la llei de l’IRPF. D’aquesta manera, el CrèditPla Pensions Assegurat, a més d’ajudar-te a estalviar de manera progressiva per a la jubilació per tal de mantenir un nivell de vida similar al de la teva etapa laboral, et permet deduir les aportacions que realitzis al llarg de l’any.

Aquest pla de pensions et permet obtenir uns ingressos addicionals a la pensió de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) perquè puguis gaudir de la jubilació que desitges sense imprevistos.

 • El pla permet estalviar mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (mínim 100 euros).
 • Ofereix una àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques.
 • El pla disposa d’una garantia de mort que garanteix als seus beneficiaris el saldo de la pòlissa més un 5% d’aquest saldo amb un límit màxim de 600 €.

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU.

 • Preservació del capital: garantia del 100% de les aportacions a venciment*.
 • Rendibilitat** amb la màxima transparència. El producte ofereix un tipus d’interès garantit anual NET (exempt de comissions i despeses). El tipus d’interès del producte s’informarà a l’inici de cada anualitat i intentarà batre la inflació. 

* Capital garantit al venciment del producte.

** Rendibilitat a determinar anualment d’acord amb l’evolució dels mercats.

Producte no líquid, és a dir, no es pot rescatar fins al seu venciment, tret dels casos següents:

 • Si el prenedor es troba en situació de desocupació durant més de 24 mesos consecutius.
 • Si el prenedor es veu afectat per una malaltia greu (baixa durant més de 12 mesos).
 • Si el prenedor trasllada la seva residència fiscal fora del país.

El pla garanteix un capital únic format per les aportacions realitzades més l’acumulació dels interessos obtinguts cada any. Arribat el venciment, l’assegurat pot decidir com rebre els diners del pla de pensions:

 • Capital únic: cobrament únic en el moment de la jubilació.
 • Renda: es determinaria per part de l’assegurat en el moment del venciment.
 • Combinació de capital més renda.