CrèditPla Pensions Dinàmic

El CrèditPla Pensions Dinàmic és un pla per a persones que volen estalviar amb l'objectiu d'obtenir el millor rendiment possible de les seves aportacions.

És un pla que adapta la inversió en funció de l’edat del prenedor per tal d’obtenir la millor combinació rendibilitat-risc del capital invertit.

Rendiment

Inverteix en carteres amb diverses composicions d’actius de renda fixa o variable.

Perfil d'inversió

S’adapta a l’edat del prenedor per aconseguir el millor rendiment en cada moment.

Estalvi

Els teus estalvis creixen mitjançant còmodes aportacions, periòdiques o extraordinàries.

Flexibilitat

Àmplia flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques.

Fiscalitat

Possibilitat de deduir les aportacions de la base de tributació de l’IRPF fins al màxim que estableix la llei.

Al venciment

Arribat el venciment, es disposarà del capital en un cobrament únic. L’assegurat pot decidir com rebre els diners del seu pla: capital únic, renda o combinació de capital més renda.

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU