#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

CRÈDITSALUT

El Crèditsalut és una assegurança de vida amb complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per la Via Preferent fins un màxim del 100% de la Tarifa de la CASS.

Contracta ara aquesta assegurança i aconsegueix 2 mesos gratis.

El Crèditsalut va adreçat a persones d'entre 18 i 55 anys que estiguin donades d'alta a la CASS, com a assalariats o assegurats voluntaris, i que habitualment utilitzin els serveis mèdics que tenen conveni amb la CASS, tant a Andorra com a l'estranger. Els familiars també podran estar coberts amb aquesta assegurança si són els seus beneficiaris.

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.

 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites.
 • Les pòlisses contractades amb Crèdit Assegurances Vida tenen vigència tota la vida, amb modificacions de cobertures a partir dels 70 anys.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre Crèdit Assegurances Vida i l'Hospital.
 • Àmplia xarxa d’oficines per dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament.
 • L'adreça de correu prestacions@creditvida.ad et permet enviar les factures escanejades directament a Crèdit Assegurances Vida.
 • Si tens la nòmina domiciliada a Crèdit Andorrà, gaudiràs d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos.
 • Amb la teva pòlissa de salut, gaudiràs d’un descompte exclusiu en el servei de conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical amb Cellab.
 • Crèditsalut ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària dins la Via Preferent
 • Crèditsalut també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats de logopèdia, d’ortoptista (reeducació de la vista), de psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes dentàries i no dentàries per any natural i molts més.
 • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització, en funció del capital assegurat, de fins a 6.000 euros. 
 • 30 dies per assistència sanitària.
 • 10 mesos per maternitat.
 • 6 mesos per ortopèdia, ortodòncia i pròtesis dentàries i no dentàries.
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.