CRÈDITSALUT

El Crèditsalut és una assegurança de vida amb complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per la Via Preferent fins un màxim del 100% de la Tarifa de la CASS.

El Crèditsalut va adreçat a persones d'entre 18 i 55 anys que estiguin donades d'alta a la CASS, com a assalariats o assegurats voluntaris, i que habitualment utilitzin els serveis mèdics que tenen conveni amb la CASS, tant a Andorra com a l'estranger. Els familiars també podran estar coberts amb aquesta assegurança si són els seus beneficiaris.

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.

 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites.
 • Les pòlisses contractades amb Crèdit Assegurances Vida tenen vigència tota la vida, amb modificacions de cobertures a partir dels 70 anys.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre Crèdit Assegurances Vida i l'Hospital.
 • Àmplia xarxa d’oficines per dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament.
 • L'adreça de correu prestacions@creditvida.ad et permet enviar les factures escanejades directament a Crèdit Assegurances Vida.
 • Si tens la nòmina domiciliada a Crèdit Andorrà, gaudiràs d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos.
 • Servei de notificacions: l’assegurança compta amb aquest servei gratuït que informa el client, per correu electrònic o per SMS, cada vegada que es realitza un reemborsament a la seva assegurança.
 • Amb la teva pòlissa de salut, gaudiràs d’un descompte exclusiu en el servei de conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical amb Cellab.

L’assegurança ofereix la possibilitat de poder contractar de manera addicional un Quadre Mèdic de cobertura a tot Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 centres mèdics, en el qual s'inclouen centres tals com la Teknon, la Quirón i la Dexeus. Tenir accés a aquest quadre mèdic ofereix a l’assegurat la comoditat de no haver d’avançar cap pagament.

Més informació sobre el quadre mèdic i sobre els centres i professionals disponibles.

 • Crèditsalut ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària dins la Via Preferent
 • Crèditsalut també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats de logopèdia, d’ortoptista (reeducació de la vista), de psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes dentàries i no dentàries per any natural i molts més.
 • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització, en funció del capital assegurat, de fins a 6.000 euros. 
 • 30 dies per assistència sanitària.
 • 10 mesos per maternitat.
 • 6 mesos per ortopèdia, ortodòncia i pròtesis dentàries i no dentàries.
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.