#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

CRÈDITSALUT

Crèditsalut és una assegurança de vida amb complement de salut, que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent fins un màxim del 100 % de la Tarifa de la CASS.

El Crèditsalut va adreçat a persones d'entre 18 i 55 anys que estiguin donades d'alta a la CASS, com a assalariats o assegurats voluntaris, i que habitualment utilitzin els serveis mèdics que tenen conveni amb la CASS, tant a Andorra com a l'estranger. Els familiars també podran estar coberts amb aquesta assegurança si són els seus beneficiaris.

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb CA Vida Assegurances, SA

 

 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites.
 • Les pòlisses contractades amb Crèdit Assegurances Vida tenen vigència tota la vida, amb modificacions de cobertures a partir dels 70 anys.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
 • Àmplia xarxa d’oficines per dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament.
 • L'adreça de correu prestacions@creditvida.ad et permet enviar les factures escanejades directament a Crèdit Assegurances Vida.
 • Si tens la nòmina domiciliada a Crèdit Andorrà, gaudiràs d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos.
 •  Crèditsalut ofereix una cobertura principal de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària.
 • Crèditsalut també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats d’ortofonista (logopèdia), d’ortoptista (reeducació de la vista), de psiquiatria, pròtesis internes no dentàries per any natural i molts més.
 • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 65 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització de fins a 6.000 euros. 
 • 30 dies per assistència sanitària.
 • 10 mesos per maternitat.
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.