CRÈDITSALUT

Crèditsalut és una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). 

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients 3 mesos gratuïts* en contractar l’assegurança de salut CreditSalut. Aquesta promoció és vàlida fins al 31 de desembre de 2019.

*Consulta les bases de la promoció aquí

El Crèditsalut està pensat per als professionals que estan afiliats o que estan donats d’alta com a assegurats voluntaris a la CASS. Els familiars d’aquests professionals, si en són beneficiaris, també podran estar coberts amb aquesta assegurança.

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb Crèdit Assegurances, SAU.

 

  • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
  • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
  • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè dipositis les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic: prestacions@creditassegurances.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i des de casa .
  • A més, gaudeix d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc. 
  •  Crèditsalut ofereix una cobertura principal de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària.
  • Crèditsalut també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats d’ortofonista (logopèdia), d’ortoptista (reeducació de la vista), de psiquiatria, pròtesis internes no dentàries per any natural i molts més.
  • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 65 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització, en funció del capital assegurat de fins a 60.000 euros. 
  • 30 dies per assistència sanitària.
  • 10 mesos per maternitat.
  • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.