CRÈDITSALUT COL·LECTIU

Crèditsalut col·lectiu és una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). 

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients 3 mesos gratuïts* en contractar l’assegurança de salut CreditSalut. Aquesta promoció és vàlida fins al 31 de desembre de 2019.

*Consulta les bases de la promoció aquí

Pensat per a negocis que vulguin assegurar els seus empleats que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social com a assalariats o assegurats voluntaris (i també als familiars beneficiaris seus).

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb Crèdit Assegurances, SAU.

  • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
  • Descompte d’un 10% sobre tarifa individual i descompte d’un 30% sobre la prima de salut per als cònjuges i les parelles de fet.
  • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
  • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè puguis dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic:prestacions@creditassegurances.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i sense haver-te de desplaçar.
  • Cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària.
  • Crèditsalut també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats de logopèdia, d’ortoptista (reeducació de la vista), de psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes dentàries i no dentàries per any natural i molts més.
  • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització, en funció del capital assegurat, de fins a 60.000 euros. 
  • El Crèditsalut col·lectiu queda exclòs de carències