CRÈDITSALUT COL·LECTIU

El Crèditsalut Col·lectiu és una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Pensat per a empreses que vulguin assegurar els seus empleats que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social com a assalariats o assegurats voluntaris (i també als familiars beneficiaris seus).

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb CA Vida Assegurances, SA.

  • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
  • Descompte d’un 10% sobre tarifa individual i d’un 30% sobre la prima de salut per als cònjuges i les parelles de fet.
  • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, CA Vida Assegurances, S.A, i l'hospital.
  • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè pugui dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la seva disposició el correu electrònic: prestacions@creditvida.ad perquè pugui enviar les factures escanejades còmodament i no s'hagi de desplaçar. 
  • Servei de notificacionsl’assegurança compta amb aquest servei gratuït que informa el client, per correu electrònic o per SMS, cada vegada que es realitza un reemborsament a la seva assegurança.

L’assegurança ofereix la possibilitat de poder contractar de manera addicional un Quadre Mèdic de cobertura a tot Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 centres mèdics, en el qual s'inclouen centres tals com la Teknon, la Quirón i la Dexeus. Tenir accés a aquest quadre mèdic ofereix a l’assegurat la comoditat de no haver d’avançar cap pagament.

Més informació sobre el quadre mèdic i sobre els centres i professionals disponibles.

  • Cobertura  de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària.
  • Crèditsalut també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats de logopèdia, d’ortoptista (reeducació de la vista), de psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes dentàries i no dentàries per any natural i molts més.
  • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització, en funció del capital assegurat, de fins a 60.000 euros. 
  • El Crèditsalut col·lectiu queda exclòs de carències.