CRÈDITSALUT PLUS

És una assegurança de vida amb complement de salut, que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent o fora de la Via Preferent fins un màxim del 100% de la tarifa de la CASS.

El Crèditsalut Plus està pensat per a les persones que estan afiliades o que estan donades d’alta com a assegurats voluntaris a la CASS. Els familiars d’aquestes persones, si en són beneficiaris, també podran estar coberts amb aquesta assegurança.

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.

 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
 • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè dipositis les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic: prestacions@creditvida.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i des de casa.
 • A més, gaudeix d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc. 
 • Amb la teva pòlissa de salut, gaudiràs d’un descompte exclusiu en el servei de conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical amb Cellab.
 • Servei de notificacions: l’assegurança compta amb aquest servei gratuït que informa el client, per correu electrònic o per SMS, cada vegada que es realitza un reemborsament a la seva assegurança.

L’assegurança ofereix la possibilitat de poder contractar de manera addicional un Quadre Mèdic de cobertura a tot Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 centres mèdics, en el qual s'inclouen centres tals com la Teknon, la Quirón i la Dexeus. Tenir accés a aquest quadre mèdic ofereix a l’assegurat la comoditat de no haver d’avançar cap pagament.

Més informació sobre el quadre mèdic i sobre els centres i professionals disponibles.

 • Crèditsalut Plus ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària dins o fora de la Via Preferent.
 • Crèditsalut Plus també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats de logopèdia, d’ortoptista (reeducació de la vista), de psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes dentàries i no dentàries per any natural i molts més.
 • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització de 6.000 euros.
 • Fins al 100% de la tarifa de la CASS en centres privats.
 • 30 dies per assistència sanitària.
 • 10 mesos per maternitat.
 • 6 mesos per ortopèdia, ortodòncia i pròtesis dentàries i no dentàries.
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.