CRÈDITSALUT PLUS COL·LECTIU

El Crèditsalut Plus Col·lectiu és una assegurança de vida amb complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent fins un màxim del 100% de la tarifa de la CASS, ampliada amb una sèrie de garanties especials per a col·lectius.

El Crèditsalut Plus Col·lectiu va adreçat a persones d'entre 18 i 55 anys que estiguin donades d'alta a la CASS, com a assalariats o assegurats voluntaris, i que habitualment utilitzin els serveis mèdics que tenen conveni amb la CASS, tant a Andorra com a l'estranger. Els familiars també podran estar coberts amb aquesta assegurança si són els seus beneficiaris.

 

 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites.
 • Les pòlisses contractades amb Crèdit Assegurances Vida tenen vigència tota la vida, amb modificacions de cobertures a partir dels 70 anys.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre Crèdit Assegurances Vida i l'Hospital.
 • Àmplia xarxa d’oficines per dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament.
 • L'adreça de correu prestacions@creditvida.ad et permet enviar les factures escanejades directament a Crèdit Assegurances Vida.
 • Si tens la nòmina domiciliada a Crèdit Andorrà, gaudiràs d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos.
 • Servei de notificacions: l’assegurança compta amb aquest servei gratuït que informa el client, per correu electrònic o per SMS, cada vegada que es realitza un reemborsament a la seva assegurança.

L’assegurança ofereix la possibilitat de poder contractar de manera addicional un Quadre Mèdic de cobertura a tot Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 centres mèdics, en el qual s'inclouen centres tals com la Teknon, la Quirón i la Dexeus. Tenir accés a aquest quadre mèdic ofereix a l’assegurat la comoditat de no haver d’avançar cap pagament.

Més informació sobre el quadre mèdic i sobre els centres i professionals disponibles.

 • Crèditsalut Plus Col·lectiu ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària dins i fora la Via Preferent.
 • Crèditsalut Plus Col·lectiu també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats de logopèdia, ortoptista (reeducació de la vista), psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes dentàries i no dentàries per any natural i moltes més coses.
 • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització de 6.000 euros.
 • Fins al 100% de la tarifa de la CASS en centres privats.
 • El Crèditsalut Plus col·lectiu queda exclòs de carències.