CRÈDITVIDA CAPITAL

Crèditvida Capital és una assegurança de vida que, en cas de mort o invalidesa de l’assegurat, garanteix als seus beneficiaris un capital a partir de 12.000 euros. 

Aquest producte s’adreça a qualsevol professional liberal o empresari que vulgui estar protegit passi el que passi.

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb CA Vida Assegurances, SA.

  • Capital assegurat a partir de 12.000 euros ampliable fins a 1.200.000 euros.
  • Els capitals assegurats són compatibles amb altres capitals assegurats en altres assegurances de vida sense perjudici en la indemnització.
  • En cas de malaltia greu o d'invalidesa total i permanent de l'assegurat, el beneficiari serà ell mateix.

A més de la defunció, es poden contractar altres garanties:

  • Invalidesa permanent per qualsevol causa.
  • Invalidesa permanent per accident o per accident de circulació.
  • Mort per accident o per accident de circulació.
  • Mort simultània per accident de circulació dels dos cònjuges.
  • Diagnòstic d’una malaltia greu.