CRÈDITVIDA INTEGRAL

Crèditvida Integral és una innovadora assegurança de vida risc que, a més de donar cobertura per defunció i invalidesa total i permanent, ofereix també cobertura en la prevenció del càncer i els accidents cardiovasculars. A més, retorna el 25% de les primes pagades per l’assegurat des de la contractació de l’assegurança.  

A Crèdit Andorrà ens preocupem perquè els nostres clients puguin gaudir de molts anys de benestar en la companyia dels seus éssers més estimats. Per això posem a la teva disposició el Crèditvida Integral, una assegurança amb la màxima confiança per viure tranquil·lament i cobrir els qui més t’estimes davant de qualsevol imprevist que pugui sorgir, com també per prevenir els riscos actuals més comuns.

 • Pensada per a persones entre 18 i 55 anys (ambdós inclosos) que es preocupen pel futur dels seus.
 • Inclou, sense cap cost addicional, serveis preventius per detectar de manera precoç malalties com ara el càncer o accidents cardiovasculars.
 • I, a més, conscients de la importància de valorar l’estalvi per sobre la despesa, l’assegurança retorna de manera automàtica el 25% de les primes pagades des de la data de contractació de la pòlissa quan l’assegurat compleix 65 anys.

 Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb  CA Vida Assegurances, SA.

L’assegurança incorpora els serveis següents sense cap cost addicional per a l’assegurat per d’ajudar-lo a detectar a temps malalties com ara el càncer (screening tumoral) i els accidents cardiovasculars (cardiocoach). Els resultats d’aquestes proves seran totalment confidencials i únicament l’assegurat en tindrà accés.

L’screening tumoral consisteix en una anàlisi de sang específica que detalla diferents marcadors tumorals (servei únicament disponible per a l’assegurat).

 • En el cas dels homes: pulmó, còlon, fetge i pròstata.
 • En el cas de les dones: pulmó, còlon, fetge i mames (pits).

El cardiocoach consisteix a establir un perfil de risc cardiovascular per a l’assegurat, realitzat per personal mèdic especialitzat.

 • Aquest servei es complementa amb un assessorament mèdic en cas de qualsevol problema de cor, amb la intenció de prevenir riscos cardiovasculars.
 • Mitjançant l’accés a un portal web, l’assegurat podrà conèixer el seu perfil de risc cardiovascular i podrà optar a un assessorament mèdic per via telefònica.
 • És una assegurança unipersonal.
 • L’assegurat pot escollir entre diferents imports de capital assegurat:

30.000 €
50.000 €
100.000 €
200.000 €

 • L’existència d’altres assegurances de vida no afectarà la indemnització de l’assegurança Crèditvida Integral.
 • En cas de mort o invalidesa, l’asseguradora abonarà la indemnització en un compte que el beneficiari designat a la pòlissa tingui obert a Crèdit Andorrà.
 • En cas d'invalidesa total i permanent de l'assegurat, el beneficiari serà l’assegurat mateix.