CRÈDITVIDA PREVISIÓ

Crèditvida Previsió és una assegurança de vida que, a més de pagar una indemnització en cas de mort, ofereix un ampli servei de defunció a l’assegurat i als seus familiars.  

Si resideixes a Andorra i tens menys de 65 anys, pots contractar aquest servei i beneficiar-te dels avantatges de Crèditvida Previsió. L’assegurança, un cop contractada, manté la seva cobertura fins a la defunció de l’assegurat.

 • Ampli servei en el moment de la defunció. Tant l’assegurat com els seus beneficiaris no queden desassistits sota cap circumstància. 
 • Totes les gestions administratives, els tràmits i tot el procés d’enterrament són satisfets per professionals de confiança. També inclou serveis administratius per tal d’alliberar a la família de totes les gestions que s’han de dur a terme en cas d’una defunció:
  • Tràmits al Registre Civil
  • Tràmits comunals
  • Tràmits a la CASS
  • Últimes voluntats
  • Traducció de documents
  • Tràmits a l’ambaixada

A més, gaudeixes d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc.

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.

 • En cas de mort, es pot triar un capital assegurat d’entre 1.500 i 6.500 euros.
 • En tots els casos, l’assegurança també inclou el pagament de les despeses d’enterrament, amb un capital de 6.500 euros. En cas que aquestes despeses fossin inferiors al límit assegurat, l’excedent serà abonat en efectiu als beneficiaris.
 • L’assegurança es fa càrrec de les despeses de repatriació, tant de l’estranger a Andorra com d’Andorra al país d’origen de l’assegurat. 

 

 • Opcionalment, i amb un cost de prima addicional, es poden contractar altres garanties que cobreixin la defunció causada per accident:
  • Garantia d’entre 1.500 € i 6.500 € addicionals (en total, entre 3.000 € i 13.000 €) en cas que l’assegurat mori en accident.
  • Garantia d’entre 1.500 € i 6.500 € addicionals (en total, entre 4.500 € i 19.500 €) en cas que l’assegurat mori en accident de circulació.
  • Garantia d’entre 1.500 € i 6.500 € addicionals (en total, entre 6.000 € i 26.000 €) en cas que l’assegurat i el seu cònjuge morin conjuntament en accident de circulació.
 • També opcionalment, i amb un cost de prima addicional, es poden contractar altres garanties que cobreixin la invalidesa total i permanent:
  • Garantia d’entre 1.500 € i 6.500 € addicionals en cas que l’assegurat quedi invàlid de forma total i permanent.
  • Garantia d’entre 1.500 € i 6.500 € addicionals (en total, entre 3.000 € i 13.000 €) en cas que l’assegurat quedi invàlid de forma total i permanent per accident. 
 • Els familiars i/o beneficiaris de l’assegurat, en cas de sinistre, poden trucar al telèfon +376 86 66 32 (24 h) de les Pompes Fúnebres de les Valls. Cal identificar-se com a familiar i/o beneficiari del difunt assegurat a Crèdit Andorrà.
 • En cas d’utilitzar els serveis funeraris d’una altra companyia, per rebre la corresponent indemnització caldrà presentar les factures i els certificats de defunció corresponents. 
 • La repatriació del difunt assegurat fora del territori europeu a excepció dels països del Magreb (Algèria, Marroc, Tunísia) només serà possible prèvia incineració del difunt.