CRÈDITVIDA PREVISIÓ

Crèditvida Previsió és una assegurança de vida que, a més de pagar una indemnització determinada en cas de mort, ofereix un ampli servei de defunció a l’assegurat i als seus familiars.

Si resideixes a Andorra i tens menys de 65 anys, pots contractar aquest servei i beneficiar-te dels avantatges de Crèditvida Previsió. L’assegurança, un cop contractada, manté la seva cobertura fins a la defunció de l’assegurat.

 • Ampli servei en el moment de la defunció. Tant l’assegurat com els seus beneficiaris no queden desassistits sota cap circumstància. 
 • Totes les gestions administratives, els tràmits i tot el procés d’enterrament són satisfets per professionals de confiança. 
 • A més, gaudeix d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc.

 

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb CA Vida Assegurances, SA

 • En cas de mort, el capital assegurat és de 6.500 euros.
 • En tots els casos, l’assegurança també inclou el pagament de les despeses d’enterrament fins a un màxim de 4.500 euros. En el cas que aquestes despeses fossin inferiors al límit assegurat, l’excedent serà abonat en efectiu als beneficiaris. 
 • Des de la data de contractació aquests 4.500 euros s’incrementen en un 2,75% anualment.
 • L’assegurança es fa càrrec de les despeses de repatriació, tant de l’estranger a Andorra com d’Andorra al país d’origen de l’assegurat. 

 

Amb un cost de prima addicional, es poden contractar altres garanties que cobreixin la defunció causada per accident: 

 • 6.500 euros addicionals (en total 13.000 euros) en cas que l’assegurat mori per accident
 • 13.000 euros addicionals (en total 19.500 euros) en cas que l’assegurat mori per accident de circulació
 • 19.500 euros addicionals (en total 26.000 euros) en cas que l’assegurat i el seu cònjuge morin conjuntament per accident de circulació
 • Els familiars i/o beneficiaris de l’assegurat, en cas de sinistre, poden trucar al telèfon +376 86 66 32 (24 h) de les Pompes Fúnebres de les Valls. Cal identificar-se com a familiar i/o beneficiari del difunt assegurat a Crèdit Andorrà.
 • En cas d’utilitzar els serveis funeraris d’una altra companyia, per rebre la corresponent indemnització caldrà presentar les factures i els certificats de defunció corresponents. 
 • La repatriació del difunt assegurat fora del territori europeu a excepció dels països del Magreb (Algèria, Marroc, Tunísia) només serà possible prèvia incineració del difunt.