#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

DESCOMPTES D'EFECTES

T’oferim un finançament a curt termini, anticipant-te els diners de les vendes de productes i dels serveis realitzats a tercers a compte dels respectius cobraments futurs.

  • Cobrir desfasaments puntuals entre els ingressos i pagaments.
  • Gaudir de màxima flexibilitat en el suport documental dels cobraments: lletres, pagarés i rebuts.
  • Una gestió i tramesa electrònica dels rebuts.