DOMICILIACIONS DE NÒMINES I REBUTS

Crèdit Andorrà es fa càrrec de tramitar el pagament de les nòmines dels assalariats de la seva empresa i de gestionar altres pagaments i rebuts en nom seu. 

Qualsevol empresa pot fer més fàcils les seves gestions periòdiques amb el nostre servei de domiciliacions de nòmines, pagaments i rebuts. Podem gestionar-li: 

  • El pagament de nòmines dels seus empleats i altres tipus de pagaments.
  • El cobrament i/o pagament d'ordres permanents.
  • Els rebuts domiciliats.
  • Més agilitat i rapidesa en els abonaments.
  • Estalvi de costos i temps de gestions administratives.
  • Més control. Pot fer un seguiment, modificar i gestionar els seus pagaments amb l’e-Crèdit, la banca electrònica de Crèdit Andorrà.