FONS DE RENDA FIXA

Els fons d’inversió de renda fixa de Crèdit Andorrà van dirigits a clients que valoren la seguretat i l’estabilitat a mitjà termini, però sense renunciar a un rendiment positiu.

  • La política d’inversió és molt conservadora.
  • Tenen com a objectiu preservar el capital i aconseguir una lleugera revaloració del patrimoni.
  • La seva liquiditat és diària, raó per la qual el client gaudeix sempre de la màxima disponibilitat dels seus diners.
  • Els mètodes i processos d’inversió que s’utilitzen són rigorosos, i s’aplica sempre el criteri de prudència a l’hora de gestionar les inversions.
  • La gamma de fons de renda fixa de Crèdit Andorrà està integrada pel fons Crediinvest SICAV Short Term Fixed Income i pel Crediinvest SICAV Fixed Income.

Per seguir les cotitzacions dels nostres fons de renda fixa, accedeix al web: www.borsacredit.ad i informa’t sobre la composició de les carteres, els paràmetres de risc, la gestió i la rendibilitat.