FONS MIXTOS ACTIVE ALLOCATION

Et presentem Active Allocation, la gamma d’Organismes d’Inversió Col·lectiva (OIC) que inverteix en fons d’inversió d’arreu del món, localitzant en cada moment la millor oportunitat.

Arquitectura oberta

Aquesta gamma disposa de la millor selecció de fons propis i aliens per oferir als clients un ampli ventall d’oportunitats d’inversió dins del mercat internacional. Fa una selecció dels millors fons de manera constant.

Gestió activa

Adaptació constant a l’entorn per aconseguir el millor binomi rendibilitat-risc en funció de l’objectiu d’inversió per a cada perfil.

Perfils de risc

Quatre alternatives d’inversió per adaptar-se als diferents perfils de risc de cada client.

1. Perfil conservador: CONSERVATIVE

Amb una cartera mínima del 75% en renda fixa, valora la preservació del capital per sobre del risc.

2. Perfil moderat: FLEXIBLE

Amb una cartera del 25-75% en renda variable, explota les oportunitats dels mercats de renda fixa i variable a llarg termini.

3. Perfil dinàmic: DYNAMIC

Amb una cartera mínima del 75% en renda variable, aposta per una cartera de renda variable amb inversions en diferents geografies i estils.

4. Perfil decidit: EQUITY

Amb una cartera 100% en renda variable, inverteix en companyies d’alta qualitat amb creixement estructural de beneficis i a preus raonables.

* Estrelles Morningstar concedides el mes d'abril de 2022. Crediinvest SICAV Active Allocation Conservative (número registre AFA EB02-0003-14), Crediinvest SICAV Active Allocation Flexible (número registre AFA EB02-0003-15), Crediinvest SICAV Active Allocation Dynamic (número registre AFA EB02-0003-16) i Crediinvest SICAV Active Allocation Equity (número registre AFA EB02-0003-17) són compartiments de la SICAV luxemburguesa Crediinvest SICAV (Organisme d’Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris –UCITS–), autoritzada a Luxemburg i supervisada i regulada per la CSSF, amb el número de registre B-98745. Les comissions i despeses associades als referits compartiments de la SICAV es detallen en el prospecte i en el document de dades fonamentals per a l’inversor (KIID), disponibles i consultables a www.creditbroker.ad. Societat Gestora: MC Square, SA. Gestora d’Inversions: Credi-invest, SA. Entitat dipositària: Banque de Patrimoines Privés, SA. Distribuïdor de la SICAV a Andorra: Crèdit Andorrà, SA, amb número d’autorització EB 02/95.