FONS MONETARIS

Els fons d’inversió monetaris de Crèdit Andorrà van dirigits a clients que valoren principalment la seguretat i l’estabilitat de les seves inversions.

  • La política d’inversió és molt conservadora.
  • Tenen com a objectiu preservar el capital i aconseguir una lleugera revaloració del patrimoni.
  • La seva liquiditat és diària, raó per la qual el client gaudeix sempre de la màxima disponibilitat dels seus diners.
  • Els mètodes i processos d’inversió que s’utilitzen són rigorosos i s’aplica sempre el criteri de prudència a l’hora de gestionar les inversions.

Per seguir les cotitzacions dels nostres fons monetaris, accedeix al web: www.borsacredit.ad i informa’t sobre la composició de les carteres, els paràmetres de risc, la gestió i la rendibilitat.