GESTIÓ DE TRESORERIA

Crèdit Andorrà gestiona la tresoreria a curt, mitjà i llarg termini, cercant opcions per rendibilitzar els recursos financers de la seva empresa. 

Les empreses amb excedents de tresoreria o amb puntes sobrants de liquiditat poden beneficiar-se d'aquest servei.

  • Rendibilitat. Els nostres professionals cercaran les millors formes de treure el màxim profit dels sobrants de tresoreria.
  • Servei personalitzat. Ens adaptem a les seves necessitats i a les característiques de la seva empresa.