GESTIÓ EN MANS EXPERTES

A Crèdit Andorrà escoltem els nostres clients, comprenem les seves necessitats i analitzem el seu perfil per oferir-los una solució d’inversió adaptada a les seves necessitats.

Gestió en mans expertes
Només un expert sap quan una inversió sona bé

Treballem dia a dia per oferir una àmplia cartera de productes i serveis d'inversió a mida. Analitzar el perfil de cada client, valorant els riscs que estan disposats a assumir i els resultats que volen obtenir per donar-los un assessorament personalitzat. Vetllar cada dia per l’evolució i la gestió del patrimoni de cada client. I aconseguir rendiments sostinguts al llarg del temps.

Gamma Active Allocation

Només un expert sap tocar la tecla de la rendibilitat

La nostra gamma d’Organismes d’Inversió Col·lectiva (OIC) inverteix en fons d’inversió d’arreu del món, localitzant en cada moment la millor oportunitat.

Només un expert sap seguir el ritme dels mercats

Serveis d’inversió: som experts en serveis d’inversió únics i exclusius i, a més, sota una arquitectura oberta.

Servei d'Assessorament: ofereix una metodologia d’una eficàcia contrastada que selecciona els millors fons i actius amb una arquitectura oberta.
1

Anàlisi de les necessitats del client en el període especificat

2

Definició dels objectius del client i del seu perfil inversor

3

Elaboració de l’estratègia d’inversió adequada

4

Implementació de l’estratègia d’inversió

5

Seguiment personalitzat i continuat

I si el que el client necessita és un servei d’assessorament en inversions digital que l’ajudi a rendibilitzar el seu capital de forma personalitzada, el convidem a conèixer Merkaat.

Gestió Discrecional de Carteres

Oferim una cartera personalitzada d’acord amb les necessitats de cada client i les seves preferències, amb una arquitectura oberta, i en fem un seguiment constant per assegurar els objectius de rendibilitat establerts.

Gestió en mans expertes
Estrelles Morningstar concedides el mes de febrer de 2022.
* Crediinvest SICAV Active Allocation Conservative (número registre AFA EB02-0003-14), Crediinvest SICAV Active Allocation Flexible (número registre AFA EB02-0003-15), Crediinvest SICAV Active Allocation Dynamic (número registre AFA EB02-0003-16) i Crediinvest SICAV Active Allocation Equity (número registre AFA EB02-0003-17) són compartiments de la SICAV luxemburguesa Crediinvest SICAV (Organisme d’Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris –UCITS–), autoritzada a Luxemburg i supervisada i regulada per la CSSF, amb el número de registre B-98745. Les comissions i despeses associades als referits compartiments de la SICAV es detallen en el prospecte i en el document de dades fonamentals per a l’inversor (KIID), disponibles i consultables a www.creditbroker.ad. Societat Gestora: MC Square, SA. Gestora d’Inversions: Credi-invest, SA. Entitat dipositària: Banque de Patrimoines Privés, SA. Distribuïdor de la SICAV a Andorra: Crèdit Andorrà, SA, amb número d’autorització EB 02/95.