HIPOTEQUES

A Crèdit Andorrà t’oferim finançament perquè et compris un habitatge, et canviïs de casa o perquè adquireixis una segona residència.

Escull la Crèdit Hipoteca de Crèdit Andorrà per comprar una nova llar, canviar de casa o adquirir una nova residència.

La Crèdit Hipoteca de Crèdit Andorrà és un préstec amb garantia hipotecària al qual s'aplica un tipus d’interès variable que es revisa periòdicament, ajustant-lo respecte de l'índex de referència pactat.

 • Decidir l’import finançat, que no ha de superar el 70% del valor de l’immoble.
 • Fins a 30 anys de termini per efectuar el pagament.
 • Una quota en funció de la capacitat d’endeutament. No sobrepassarà el 35%-40% dels ingressos mensuals familiars. 

Documentació necessària per a la instrumentació d’un préstec habitatge amb garantia hipotecària:

Personal:

 • Clients de Crèdit Andorrà: punts de la CASS.
 • No clients: punts dela CASS, certificat de residència, passaport/DNI i extracte bancari amb moviments dels darrers 6 mesos.

De l’habitatge:

 • Informe de taxació de l’habitatge.
 • Cost real a pagar i, si escau, fotocòpia del contracte de promesa de compravenda amb l’immobiliària o el venedor.
 • Fotocòpia de l’escriptura pública.

Despeses a suportar per a la instrumentació d’un préstec habitatge amb garantia hipotecària:

 • Taxació/peritatge: a partir de 300 euros.
 • Despeses de notari.
 • Impost Transmissió Patrimonial.
 • Cèdula d’habitabilitat: pagament per obtenir-la.
 • Formalització del préstec: segons la modalitat d’hipoteca, un pagament d’entre el 0,50% i l’1,50% de l’import prestat.
 • Assegurança de vida: el cost varia en funció de l’edat de l’assegurat i també del capital final que es vol assegurar.
 • Assegurança de la llar: es pot assegurar només el continent (assegurança obligatòria per llei), o bé el continent i el contingut de l’habitatge (en tots dos casos el cost varia en funció del tipus d’assegurança contractada).
 • De gestió (opcional): si es contracta un gestor privat (gestoria) per a la realització dels tràmits administratius, cal tenir en compte el cost dels honoraris.