INVERSIÓ DIGITAL

MERKAAT
MERKAAT

Assessor d'inversions digital, per a una gestió integral de les teves inversions: assessorament, execució d'ordres de compra i venda, custòdia i seguretat.

CRÈDIT BROKER
CRÈDIT BROKER

El portal de mercats des d’on invertir en renda variable i fons d’inversió de manera fàcil, visual i intuïtiva.