LÍNIA DE CRÈDIT

Gaudeix d’un finançament de manera puntual per quan ho creguis convenient (en una sola disposició o vàries).

La Línia de crèdit t’ofereix:

  • Disposició immediata dels fons. Operatiu des del mateix compte habitual.
  • S’adapta a les necessitats de tresoreria del teu negoci
  • Només hi ha interessos per la quantitat de diners utilitzats i pels dies en què els has utilitzat.
  • Idoneïtat per gestionar els fluxos de caixa.