LÍNIA DE CRÈDIT

Gaudeixi d’un finançament de manera puntual quan ho cregui convenient, en una sola disposició o en vàries. 

  • Disposició immediata dels fons. Operatiu des del mateix compte habitual.
  • S’adapta a les necessitats de tresoreria de la seva empresa.
  • Només hi ha interessos per la quantitat de diners utilitzats i pels dies en què els ha utilitzat.
  • Idoneïtat per gestionar els fluxos de caixa.