LÍNIA DIRECTA CRÈDIT

Línia Directa Crèdit és el servei de banca telefònica de Crèdit Andorrà. Aquest servei ofereix una atenció telefònica immediata, de dilluns a divendres, de 8.00 h a 20.00 h, ininterrompudament. Dissabte de 9h a 15h.

Els nostres clients poden trucar a Línia Directa Crèdit per consultar els seus comptes i operar de manera fàcil, ràpida i segura, sense haver de desplaçar-se a l’oficina. Un gestor especialitzat atendrà les  consultes i donarà suport en les operacions. Aquest servei resulta molt útil si les operatives bancàries dels nostres clients els obliguen a mantenir un contacte permanent amb el banc.

Conèixer les operacions per canals complementaris.

 • Atenció personalitzada i professional. Un gestor especialitzat atendrà el client a l’instant.
 • Horari ampli. L’horari de 8.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, sense interrupció, i dissabte de 9h a 15h, ofereix als nostres clients la possibilitat d’accedir al banc quan les oficines ja han tancat al públic.
 • Seguretat i facilitat en l’accés al servei. Un únic contracte i una targeta de coordenades única o altres dispositius sofisticats permeten als nostres clients accedir tant a e-Crèdit com a Línia Directa Crèdit.
 • Comoditat, rapidesa i agilitat. Simplement amb un telèfon fix o mòbil els nostres clients podran ser atesos per un gestor de manera immediata.
 • Gratuïtat. Per disposar del servei, els nostres clients han d’adreçar-se a qualsevol oficina de Crèdit Andorrà, on li facilitaran la targeta de coordenades o altres dispositius que li permetran accedir tant al servei de banca telefònica com al de banca electrònica. La contractació d’aquests serveis no comporta cap cost.

Gestió de comptes adherits al contracte del client

 •  Consulta de les operacions realitzades amb les targetes.
 •  Sol·licitud d’una targeta de dèbit.

Targetes

 •  Consulta de les operacions realitzades amb les targetes.
 •  Sol·licitud d’una targeta de dèbit.

Dipòsits, plans d’estalvi i plans de jubilació

 •  Consultes (venciment, import, tipus d’interès, etc.).
 •  Renovacions i aportacions extraordinàries.
 •  Informació d’operacions en compte dels productes d’assegurances.

Hipoteques, préstecs i crèdits

 •  Consultes (venciment, import de la quota, tipus d’interès, capital pendent, etc.).
 •  Realització d’amortitzacions anticipades.

Mercats

 •  Informació dels mercats (cotitzacions, índexs, divises, tipus d’interès, etc.).
 •  Consulta de la cartera pròpia.

Operacions complementàries a e-Crèdit

 • Ordres que requereixin nous tràmits amb un gestor.
 • Consulta de remeses.