PAGAMENTS I COBRAMENTS DE LA CASS

Crèdit Andorrà es fa càrrec de la gestió dels pagaments i cobraments que la seva empresa té establerts amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per cotitzacions o reemborsaments vinculats als seus empleats. 

Qualsevol empresa que cotitzi a la CASS pot beneficiar-se dels avantatges d’aquest servei.

  • Controlar el procés més senzillament domiciliant els reemborsaments.
  • Agilitzar la tramitació i fer més còmode el procés.
  • Fer els pagaments de les cotitzacions a través de l’e-Crèdit des de qualsevol lloc del món.