PIAM

És una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS.

El PIAM el poden contractar les persones que estan afiliades o donades d’alta com a assegurats voluntaris a la CASS. Els familiars d’aquestes persones, si en són beneficiaris, també podran estar coberts amb aquesta assegurança.

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU

 • Plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic o d’especialitat. 
 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
 • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè dipositis les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic: prestacions@creditassegurances.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i des de casa.
 • A més, gaudeix d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc. 
 • El PIAM ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS, mentre que la majoria d’assegurances de complement mèdic reemborsen com a màxim el 100% de les tarifes de responsabilitat definides per la CASS.
 • L’assegurança inclou cobertures complementàries en tractaments d’homeopatia, logopèdia, ortòptica (reeducació de la vista), acupuntura, psiquiatria, osteopatia, quiropràxia i molts més.
 • En maternitat, l’assegurança també preveu cobertures fins a 3.000 euros per part i per nadó, i fins a 5.000 euros per assistència neonatal i nadó, a més del pagament d’una indemnització preufetera per naixement (de cada fill) de 150 euros. 
 • En malalties, lesions, defectes o malformacions congènites l’assegurança paga una indemnització de fins a 6.000 euros per assegurat durant tota la vigència de la pòlissa. 
 • En cas d’una malaltia greu de les contemplades a la pòlissa i fins als 65 anys, es contempla el pagament d’una indemnització de 10.000 euros.
 • Best Doctors, una segona opinió mèdica: servei disponible per contrastar un primer diagnòstic amb un metge d’arreu del món.
 • Les prestacions i/o indemnitzacions màximes per sinistre són d’1.000.000 euros.
 • A més en cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 65 anys), el PIAM paga als beneficiaris una indemnització de com a mínim 10.000 euros. En cas de mort per accident, aquesta és de 20.000 euros, i en cas de mort per accident de circulació, de 30.000 euros. 
 • 3 mesos per hospitalització, cirurgia i malaltia greu.
 • 9 mesos per maternitat.
 • 12 mesos per pròtesis dentàries. 
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.