PIAM

A Crèdit Andorrà sabem la importància de sentir-se protegit davant de qualsevol imprevist.

Per aquest motiu, li oferim el PIAM, una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdics no reemborsats per la CASS.

PIAM, l’assegurança de salut pensada per a la teva tranquil·litat

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients 3 mesos gratuïts* en contractar l’assegurança de salut PIAM. Aquesta promoció és vàlida fins al 31 de desembre de 2019.

Característiques:

 • Cobertura de fins al 100% de les despeses reals.
 • Plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic ni d’especialitat.
 • Possibilitat d’escollir entre cobertura individual o familiar.
 • Pòlissa de caràcter vitalici.
 • En termes generals, sense restriccions pel que fa al nombre d’actes mèdics.
 • Servei de segona opinió mèdica amb Best Doctors.
 • Gestió àgil i còmoda de les factures a través de l’adreça electrònica prestacions@creditassegurances.ad.
 • Rapidesa en la gestió dels reemborsaments i notificació dels abonaments.
 • Un equip de professionals treballant cada dia per gestionar les necessitats dels clients i donar-hi resposta.
 
PIAM, l’opció segura

 *Consulta les bases de la promoció aquí

El PIAM el poden contractar les persones que estan afiliades o donades d’alta com a assegurats voluntaris a la CASS. Els familiars d’aquestes persones, si en són beneficiaris, també podran estar coberts amb aquesta assegurança.

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU

 • Plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic o d’especialitat. 
 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
 • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè dipositis les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic: prestacions@creditassegurances.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i des de casa.
 • A més, gaudeix d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc. 
 • El PIAM ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS, mentre que la majoria d’assegurances de complement mèdic reemborsen com a màxim el 100% de les tarifes de responsabilitat definides per la CASS.
 • L’assegurança inclou cobertures complementàries en tractaments d’homeopatia, logopèdia, ortòptica (reeducació de la vista), acupuntura, psiquiatria, osteopatia, quiropràxia i molts més.
 • En maternitat, l’assegurança també preveu cobertures fins a 3.000 euros per part i per nadó, i fins a 5.000 euros per assistència neonatal i nadó, a més del pagament d’una indemnització preufetera per naixement (de cada fill) de 150 euros. 
 • En malalties, lesions, defectes o malformacions congènites l’assegurança paga una indemnització de fins a 6.000 euros per assegurat durant tota la vigència de la pòlissa. 
 • En cas d’una malaltia greu de les contemplades a la pòlissa i fins als 65 anys, es contempla el pagament d’una indemnització de 10.000 euros.
 • Best Doctors, una segona opinió mèdica: servei disponible per contrastar un primer diagnòstic amb un metge d’arreu del món.
 • Les prestacions i/o indemnitzacions màximes per sinistre són d’1.000.000 euros.
 • A més en cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 65 anys), el PIAM paga als beneficiaris una indemnització de com a mínim 10.000 euros. En cas de mort per accident, aquesta és de 20.000 euros, i en cas de mort per accident de circulació, de 30.000 euros. 
 • 3 mesos per hospitalització, cirurgia i malaltia greu.
 • 9 mesos per maternitat.
 • 12 mesos per pròtesis dentàries. 
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.