PIAM

Pla Integral d’Assistència Mèdica (PIAM) és una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). 

El PIAM el poden contractar els professionals que estan afiliats o donats d’alta com a assegurats voluntaris ala CASS. Els familiars d’aquests professionals, si en són beneficiaris, també podran estar coberts amb aquesta assegurança.

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb Crèdit Assegurances, SAU.

 • Plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic o d’especialitat. 
 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
 • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè dipositis les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic: prestacions@creditassegurances.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i des de casa.
 • A més, gaudeix d’un 10% de descompte en la prima dels 6 primers mesos només per tenir la nòmina domiciliada al banc. 
 • El PIAM ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS, mentre que la majoria d’assegurances de complement mèdic reemborsen com a màxim el 100% de les tarifes de responsabilitat definides per la CASS.
 • L’assegurança inclou cobertures complementàries en tractaments d’homeopatia, ortofonia (logopèdia), ortopsia (reeducació de la vista), acupuntura, psiquiatria, osteopatia i molts més.
 • En maternitat, l’assegurança també preveu cobertures fins a 1.000 euros per part i per nadó, i fins a 5.000 euros per assistència neonatal i nadó, a més del pagament d’una indemnització preufetera per naixement (de cada fill) de 150,25 euros. 
 • En malalties, lesions, defectes o malformacions congènites l’assegurança paga una indemnització de fins a 6.000 euros per assegurat durant tota la vigència de la pòlissa. 
 • En cas de malaltia greu, es contempla el pagament d’una indemnització de 10.000 euros i la possibilitat de contrastar el diagnòstic inicial amb una segona opinió mèdica. També pots utilitzar el servei online www.preguntebestdoctors.com per resoldre dubtes mèdics.
 • Les prestacions i/o indemnitzacions màximes per sinistre són d’1.000.000 euros.
 • A més en cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 65 anys), el PIAM paga als beneficiaris una indemnització de com a mínim 10.000 euros. En cas de mort per accident, aquesta és de 20.000 euros, i en cas de mort per accident de circulació, de 30.000 euros. 
 • 3 mesos per hospitalització, cirurgia i malaltia greu.
 • 9 mesos per maternitat.
 • 12 mesos per pròtesis dentàries. 
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.