PIAM COL·LECTIU

Pla Integral d’Assistència Mèdica (PIAM) col·lectiu és una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). 

El PIAM col·lectiu està pensat per a empleats d'empreses que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social com a assalariats o assegurats voluntaris. Els familiars d’aquests professionals, si en són beneficiaris, també podran estar coberts amb aquesta assegurança.

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb Crèdit Assegurances, SAU.

 • Plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic o d’especialitat. 
 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • Descompte d’un 10% sobre tarifa individual i descompte d’un 30% sobre la prima de salut per als cònjuges i les parelles de fet.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre l’Asseguradora de Crèdit Andorrà, Crèdit Assegurances, i l'hospital.
 • Disposem d’una àmplia xarxa d’oficines perquè puguis dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament. També posem a la teva disposició el següent correu electrònic: prestacions@creditassegurances.ad perquè puguis enviar les factures escanejades còmodament i no t’hagis de desplaçar. 
 • El PIAM col·lectiu ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS, mentre que la majoria d’assegurances de complement mèdic reemborsen com a màxim el 100% de les tarifes de responsabilitat definides per la CASS.
 • L’assegurança també inclou cobertures complementàries en tractaments d’homeopatia, ortofonia (logopèdia), ortopsia (reeducació de la vista), acupuntura, psiquiatria, osteopatia i molts més.
 • En maternitat, l’assegurança també preveu cobertures fins a 1.000 euros per part i per nadó, i fins a 5.000 euros per assistència neonatal i nadó, a més del pagament d’una indemnització preufetera per naixement (de cada fill) de 150,25 euros. 
 • En malalties, lesions, defectes o malformacions congènites, l’assegurança paga una indemnització de fins a 6.000 euros per assegurat durant tota la vigència de la pòlissa. 
 • En cas de malaltia greu, es contempla el pagament d’una indemnització de 10.000 euros i la possibilitat de contrastar el diagnòstic inicial amb una segona opinió mèdica. 
 • Les prestacions i/o indemnitzacions màximes per sinistre són d’1.000.000 euros.
 • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 65 anys), el PIAM col·lectiu paga als beneficiaris una indemnització de com a mínim 10.000 euros. En cas de mort per accident, aquesta és de 20.000 euros, i en cas de mort per accident de circulació, de 30.000 euros. 
 • 3 mesos per hospitalització, cirurgia i malaltia greu.
 • 9 mesos per maternitat.
 • 12 mesos per pròtesis dentàries. 
 • Sense carències, si el client contractant del producte realitza un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.