PIAM COL·LECTIU

El Pla Integral d’Assistència Mèdica (PIAM) Col·lectiu és una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

PIAM, l’assegurança de salut pensada per a la teva tranquil·litat

Característiques:
 
 • Cobertura de fins al 100% de les despeses reals.
 • Plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic ni d’especialitat.
 • Possibilitat d’escollir entre cobertura individual o familiar.
 • Pòlissa de caràcter vitalici.
 • En termes generals, sense restriccions pel que fa al nombre d’actes mèdics.
 • Servei de segona opinió mèdica amb Best Doctors.
 • Gestió àgil i còmoda de les factures a través de l’adreça electrònica prestacions@creditvida.ad.
 • Rapidesa en la gestió dels reemborsaments i notificació dels abonaments.
 • Un equip de professionals treballant cada dia per gestionar i donar resposta a les necessitats dels clients.COBERTURA

Cobertura de fins al 100% de les despeses reals.

PERSONALITZACIÓ

Possibilitat d’escollir entre cobertura individual o familiar.

SENSE LÍMIT GEOGRÀFIC NI D'ESPECIALITAT

Plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic ni d’especialitat.

BEST DOCTORS

Servei de segona opinió mèdica amb Best Doctors.

SENSE RESTRICCIONS

En termes generals, sense restriccions pel que fa al nombre d'actes mèdics.

PÒLISSA DE CARÀCTER VITALICI

Les pòlisses de salut contractades amb CA Vida Assegurances, S.A tenen vigència tota la vida.

PERIODE DE CARENCIA

El PIAM Col·lectiu queda exclòs de tot període de carència.

Un plus en serveis
 • Rapidesa en la gestió dels reemborsaments.
 • Servei gratuït de comunicacions: notificació dels reemborsaments PIAM.
 • Equip de professionals que treballen cada dia per gestionar i donar resposta a les teves necessitats.
Quadre mèdic

L’assegurança ofereix la possibilitat de poder contractar de manera addicional un Quadre Mèdic de cobertura a tot Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 centres mèdics, en el qual s'inclouen centres tals com la Teknon, la Quirón i la Dexeus. Tenir accés a aquest quadre mèdic ofereix a l’assegurat la comoditat de no haver d’avançar cap pagament.

Més informació sobre el quadre mèdic i sobre els centres i professionals disponibles.

Prestacions

T’expliquem en detall les prestacions de PIAM aquí.


Producte contractat amb CA Vida Assegurances, S.A.
Documents relacionats